Baza wiedzy
W jaki sposób innowacje technologiczne wspierają proces restrukturyzacji w organizacji?
Redakcja

Innowacje technologiczne to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w dyskusji o potrzebie rozwoju organizacji i wspieraniu procesu restrukturyzacji. Termin ten dla każdego oznacza jednak co innego. W wąskim ujęciu innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie często rozumiane są jako zdolność organizacji do przedstawienia na rynku nowatorskich rozwiązań produktowych, zaś w szerokim ujęciu, jako zmiany form zarządzania i nowe technologie wspomagające codzienne funkcjonowanie firmy. Warto również zwrócić uwagę na rozróżnienie związane z obszarami innowacji w poszczególnych sektorach gospodarki. Przedsiębiorstwa przemysłowe koncentrują się głównie na automatyzacji procesów, z kolei sektor handlowo-usługowy pracuje najczęściej nad wdrożeniem innowacji organizacyjnych i usprawnieniem systemu zarządzania danymi. Niezależnie jednak od sektora gospodarki – cyfryzacja i innowacje technologiczne przyczyniają się do zmiany roli CFO w organizacji.

Czytaj dalej
W jaki sposób współpraca pomiędzy Dyrektorami Finansowymi a Działem Controllingu przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
Redakcja

W erze digitalizacji sukces modeli biznesowych nie zależy wyłącznie od zasobów technologicznych i finansowych. Na dobrą pozycję firmy w dobie cyfrowej transformacji wpływa również efektywność wdrażania innowacji opartych na technologiach internetowych. Dr Tomasz Zieliński podkreśla, że w proces przekształcania modelu biznesowego powinni zaangażować się pracownicy Działu Controllingu, ponieważ ich rola, jako partnerów biznesowych kadry zarządzającej, sprawia, że ich wsparcie i ocena są niezbędnym elementem ważnych, strategicznych decyzji. Controlling definiowany jako proces zarządczy polegający na określaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel, wyraźnie wymaga współdziałania menedżerów z pracownikami Działu Controllingu.

Czytaj dalej
Digitalizacja danych w świecie gospodarki i finansów
Redakcja

Postępująca cyfryzacja procesów, produktów i sieci, związana z nowymi technologiami informatycznymi, ma ogromny potencjał wywoływania przemian w modelach biznesowych organizacji z niemal wszystkich sektorów. Wielu przedsiębiorców zrozumiało już, jakie możliwości niesie za sobą digitalizacja danych, jak również dostrzegło fakt, że sukces cyfrowych modeli biznesowych nie zależy wyłącznie od zasobów technologicznych i ekonomicznych. Stawianie czoła wyzwaniom globalnym w sektorze finansów ułatwia sprawne współdziałanie menedżerów z Działem Controllingu. Rola controllerów jako partnerów biznesowych kadry zarządzającej  sprawia, że ich wsparcie i ocena są niezbędnym elementem ważnych, strategicznych decyzji w organizacji.

Czytaj dalej