Agenda.
Część I
Strategia i przywództwo – CFO kreatorem strategicznych wyzwań i liderem nadchodzących zmian gospodarczych
 • Restrukturyzacja w organizacji – jaką rolę musi wziąć na siebie współczesny CFO, aby skutecznie wspierać procesy restrukturyzacyjne?
 • Wyzwania globalne – jak stać się przywódcą i skutecznie przeprowadzić organizację przez wymagające transformacji fuzje i zminimalizować ryzyko ponoszenia nieprognozowanych kosztów?
 • Strategia firmy – jak z pozycji CFO zapewnić realny wzrost wartości firmy oraz wspierać realizację celów strategicznych organizacji i uniknąć przeinwestowania? 
 • Jak dokonać odpowiedniego wyboru projektów inwestycyjnych wspierających realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji?
Część II
Cyfryzacja i innowacje technologiczne – narzędzia wspierające pracę i efektywność obszarów finansowych
 • Inwestycje technologiczne – jak dobór innowacyjnych narzędzi współczesnej technologii może doprowadzić do uwolnienia zasobów organizacji i prowadzić do podejmowania efektywnych i trafnych decyzji biznesowych
 • Skuteczna analiza danych jako krytyczna kompetencja w erze digitalizacji danych profesjonalistów, praktyków i specjalistów ds. finansów.
 • W pogoni za osiągnięciem doskonałości operacyjnej – zarządzanie danymi, zaawansowana analityka, automatyzacja procesów umiejętne wykorzystanie możliwości jakie daje BIG DATA.
 • Nowatorskie rozwiązania w obszarze automatyzacji rachunkowości, kontroli finansowej oraz skutecznej współpracy pomiędzy CFO a Działem IT, która determinuje work-flow oraz data-flow w organizacji.
Część III
Panel Dyskusyjny. Praktyczne stadium przypadków transformacji roli CFO w polskich realiach gospodarczych – perspektywa międzydziałowa
Uznani Dyrektorzy Finansowi oraz liderzy organizacji i zespołów sprzedaży oraz HR podzielą się doświadczeniem podczas panelu dyskusyjnego w pełni poświęconego transformacji roli CFO i jej wpływu na funkcjonowanie całej organizacji. Współczesny CFO musi być świadomy i:
 • jak nową role CFO postrzegają CEO i dyrektorzy kluczowych dla funkcjonowania organizacji działów,
 • jak skutecznie współpracować z Zarządem i jego Członkami przy wyznaczaniu i realizacji celów strategicznych,
 • jakie kompetencje menedżerskie i liderskie musi rozwijać, aby skutecznie zarządzać swoim zespołem,
 • w jakim kierunku będzie rozwijać się funkcja CFO w organizacji i należy zrobić już dzisiaj, aby przygotować się do nowych wyzwań gospodarczych i społecznych.
Część IV
The future starts today – biznesowe trendy definiujące nowe oblicze działań finansowych
 • Innowacyjny kierunek rozwoju organizacji oraz działu finansowego, który umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającego otoczenia i utrzymania stabilnej pozycji swojej organizacji – studium przypadku międzynarodowej organiazacji
 • Nowoczesne metody forecastowania w turbulentnych warunkach gospodarczych odpowiedzią na rosnącą potrzebę dynamicznego budowania przewagi konkurencyjnej
 • Najnowsze rozwiązania wspierające pracę controllerów – jakie metody i praktyki stosowane są w najbardziej skutecznych Działach Controllingu?
 • Skuteczna współpraca pomiędzy Dyrektorami Finansowymi a Controllerami, która przekładają się na wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i wartości firmy